SOUČASNÉ PROJEKTY

V současnosti fungují:

  • 2 projekty zakládání sborů - Projekt NOE, Expanze království
  • 24 HOD - setkání zakladatelů sborů + vedoucích misijních stanic (1 x ročně)
  • BootCamp - náborová a vyučující aktivita pro zájemce o zakládání sborů (1 x ročně)
  • setkávání platformy (2-3 x ročně)
  • poradenství ohledně zakládání sborů
  • grantové řízení pro podporu zakládání sborů v ČR