24 hodin

O akci:

 24 hodin zakladatelů sborů je setkání všech lidí, kteří se aktivně podílejí na založení nových sborů. V terminologii naší církve můžeme říct, že se jedná o setkání vedoucích stanic. Během 24 hodin budeme intenzivně probírat několik klíčových témata jako např.: modlitba, evangelizace, vůdcovství a růst církve. Každé téma bude mít dva řečníky, kteří v patnácti minutách představí svůj pohled a následně povedou diskuzi nebo práci ve skupinkách. Chceme, aby všichni mohli přispět ke vzájemnému růstu druhých a chceme tímto zohlednit každou situaci, ve které se Vaše stanice v současné době nachází. Současně zazní několik svědectví a prezentaci ze zakládání sborů v České republice. Cena je plně dotována z grantu AC a od sponzorského sboru. Váš jediný náklad bude přijet do Konferenčního centra Immanuel na Vysočině. Zde jsou webové stránky Immanuelu. Investujte 24 hodin do budování Vaší misijní stanice.

Počet je omezen na 50 účastníků. Přihlásit se můžete ZDE.

Jste-li manželé, pak je vítán i váš partner (nicméně vzhledem k vytíženému programu prosíme účast bez dětí). Počítejte s tím, že to bude intenzivních 24 hodin. Celkem 4 bloky, každý bude mít 2,5 hodiny. Většina času bude diskuze nebo práce ve skupinách, do které se musí všichni zúčastnění zapojit.