24 hodin

O akci:

 24 hodin zakladatelů sborů je setkání všech lidí, kteří se aktivně podílejí na založení nových sborů. V terminologii naší církve můžeme říct, že se jedná o setkání vedoucích stanic. Během 24 hodin budeme intenzivně probírat několik klíčových témat jako např.: jak může církev sloužit městu a místním komunitám, kultura růstu v misijní stanici a budování týmu. Nebude chybět čas pro rozhovory a modlitby. Chceme, aby všichni mohli přispět ke vzájemnému růstu druhých a proto nebude chybět práce v menších skupinách, kde se bude moci každý zapojit. Současně zazní několik svědectví a prezentací ze zakládání sborů v České republice. Cena je plně dotována z grantu AC a od sponzorského sboru. Váš jediný náklad bude přijet do Konferenčního centra Immanuel na Vysočině. Zde jsou webové stránky Immanuelu. Investujte 24 hodin do budování Vaší misijní stanice.

Počet je omezen na 50 účastníků. Přihlásit se můžete ZDE

Jste-li manželé, pak je vítán i váš partner (nicméně vzhledem k vytíženému programu prosíme účast bez dětí). Počítejte s tím, že to bude intenzivních 24 hodin.

Tento rok budeme mít tři řečníky, kteří nás přijedou inspirovat tím, co dělají v jejích městech a národech. Přijede Jannnet Oubrechtová z Milovic, Michal Apetauer z Brna a Stephen Hertzog z Kanady.