24 hodin

O akci:

24 hodin zakladatelů sborů je setkání všech lidí, kteří se aktivně podílejí na založení nových sborů. V terminologii naší církve můžeme říct, že se jedná o setkání vedoucích stanic. Budeme probírat 4 klíčová témata pro každého zakladatele: modlitba (duchovní boj), evangelizace, vůdcovství a růst církve. Každé téma bude mít dva řečníky, kteří v patnácti minutách představí svůj pohled a následně povedou diskuzi nebo práci ve skupinkách. Chceme, aby všichni mohli přispět ke vzájemnému růstu druhých a chceme tímto zohlednit každou situaci, ve které se Vaše stanice v současné době nachází. Cena je plně dotována z grantu AC a od sponzorského sboru. Váš jediný náklad bude přijet do hotelu Luna v Ledči nad Sázavou. Investujte 24 hodin do budování Vaší misijní stanice.

Počet je omezen na 50 účastníků. Přihlásit se můžete ZDE.

Jste-li manželé, pak je vítán i váš partner (nicméně vzhledem k vytíženému programu prosíme účast bez dětí). Počítejte s tím, že to bude intenzivních 24 hodin. Celkem 4 bloky, každý bude mít 2,5 hodiny. Většina času bude diskuze nebo práce ve skupinách, do které se musí všichni zúčastnění zapojit.