chceme být pomocí každému, kdo cítí Boží povolání k založení nového sboru, pastorům, kteří přemýšlí o nové práci na novém místě, vedoucím stanic k růstu stanice ve sbor...

REALIZOVANÉ PROJEKTY

...dáváme dohromady projekty v ČR, snažíme se oslovovat nové zakladatele skrze tzv. BootCampy, organizujeme setkání zakladatelů a vedoucích misijních stanic.

Projekt 153

zakládání sborů v oblasti Středních Čech

projekt pracuje paralelně s projektem NOE, všechna setkání probíhají v Kolíně a to 4x za rok.

VYTVOŘÍME PROSTOR PŘESNĚ PRO VÁS